Az Alkotmánybíróság január 19-i teljes ülése

– az Országgyűlés 2020. december 15-ei ülésnapján elfogadott, egyes energetikai és hulladékgazdálkodási tárgyú törvények módosításáról szóló törvény (T/13958. számú törvényjavaslat) „19. A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény módosítása” című fejezete egyes rendelkezései alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló előzetes normakontroll vizsgálata (hulladékgazdálkodás) (I/2105/2020.)

– a Kúria Pfv.IV.20.636/2016/4. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata (vallási közösséghez tartozással összefüggő személyiségi jogok megsértése) (IV/139/2017.)

– a Kúria Pfv.IV.21.163/2018/4. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata (katolikus közösség megsértése) (IV/572/2020.)

– a veszélyhelyzettel összefüggésben a nemzetgazdaság stabilitásának érdekében szükséges intézkedésekről szóló 135/2020. (IV. 17.) Korm. rendelet és a Göd város közigazgatási területén különleges gazdasági övezet kijelöléséről szóló 136/2020. (IV. 17.) Korm. rendelet alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata (különleges gazdasági övezet kijelölése) (IV/839/2020.)

– a Kúria Mfv.I.10.499/2018/8. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata (bírói szolgálati jogviszony megszüntetése) (IV/1880/2019.)