Az Alkotmánybíróság 3. öttagú tanácsának október 3-i ülése

– a Kúria Gfv.VII.30.371/2020/7. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (szerződés érvénytelenségének megállapítása) (IV/2694/2021.)

– a Kúria Pfv.II.21.494/2021/7. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (végrendelet érvénytelenségének megállapítása) (IV/1613/2022.)

– a Kúria Kfv.VII.37.077/2023/2. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (gyámügyben hozott közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata) (IV/599/2023.)

– a Miskolci Törvényszék 1.Pkf.20.892/2022/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (kapcsolattartás végrehajtása) (IV/2677/2022.)

– a Fővárosi Ítélőtábla 8.Pf.20.549/2022/8. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (személyes adat kiadása) (IV/424/2023.)

– a Kaposvári Törvényszék 1.Pkf.20.032/2023/6. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (kapcsolattartás végrehajtása) (IV/881/2023.)

– a Kúria mellett eljáró másodfokú szolgálati bíróság SzfÉ.11/2022/20. számú határozata és a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 71. § (2) bekezdése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (szakmai alkalmatlansági eljárás) (IV/1216/2023.)