EN

Az Alkotmánybíróság honlapján található statisztikai adatok alapján tavaly mintegy 800 új indítvány érkezett az Alkotmánybíróságra (Ab), a 2012 elején folyamatban lévő több mint négyszázzal együtt több mint 1200 ügy várt elintézésre. Az ügyek nagy része egy éven belül lezárult, az év végén 270 ügy volt folyamatban.

Az új alkotmánybírósági törvény 2012. január 1-jei hatálybalépést megelőzően több mint 1600 ügy volt folyamatban, ezek háromnegyed része a hatásköri változások folytán megszűnt. Ugyanis 2012-től már nem fordulhat bárki bármely jogszabály utólagos alkotmányossági vizsgálata érdekében a testülethez, csak a saját ügyével összefüggésben, az őt ért jogsérelem miatt, alkotmányjogi panasz formájában. A megszűnt ügyek közül az indítványozók 224-et újítottak meg személyes érintettségen alapuló alkotmányjogi panaszként.

A múlt év során 836 új eljárás indult, ebből 728 alkotmányjogi panasz, 65 a rendes bíráktól származó kezdeményezés és 25 utólagos normakontrollra vonatkozó indítvány volt, ez utóbbiból 24 az ombudsmantól, egy a kormánytól. Az újonnan indult ügyek többsége gazdasági, tulajdonjogi, illetve eljárásjogi kérdésekkel kapcsolatos, és viszonylag kevés volt a büntetőjogi tárgyú indítvány.

Az előző évről folyamatban maradt 413 és a 2012-ben érkezett 836 ügyet figyelembe véve tehát összesen 1249 elintézendő ügye volt tavaly a 15 fős testületnek. (Ez a számítás nem tartalmazza azt a mintegy 2500 rendvédelmi dolgozóktól, tűzoltóktól származó tartalmában hasonló beadványt, amely a korkedvezményes nyugdíjszabályok változása kapcsán érkezett a testülethez.)

Az Ab tavaly 1239 ügyet intézett el. Ebből 525-t a főtitkári előkészítő eljárás során, 80 pedig egyesbírói végzéssel ért véget, mert az indítványok nem feleltek meg az alapvető formai és tartalmai kritériumoknak.

Az alkotmányjogi panaszokkal kapcsolatosan új szabály, hogy az Ab előbb az indítvány befogadásáról dönt, és csak ezt követően kezdi el érdemben megvizsgálni azokat az indítványokat, amelyeket befogadott. A befogadás visszautasítására több mint 300 esetben került sor.

Érdemi határozattal 165 ügyet zárt le 2012-ben az Ab. Ezek között 2 esetben az Alaptörvény értelmezésére, 29 ügyben a jogszabály, vagy annak egy része alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére került sor. Bírói döntés megsemmisítésének lehetőségével eddig nem élt az Ab.

2012 év végén 270 folyamatban lévő ügy volt az Ab-n, ebből 193 alkotmányjogi panasz, 50 bírói kezdeményezés, és 22 utólagos normakontrollra irányuló indítvány alapján folyt.

A részletes statisztikai adatok, valamint a folyamatban lévő ügyek rövid ismertetései megtalálhatóak az Alkotmánybíróság honlapján >>

MTI 2013. január 27.  – Jobbágy András