EN

Gödöllő, 2013. szeptember 25., szerda (MTI) – A gazdasági válság és a nehézségek ellenére sem szabad a jogállami mércéken enyhíteni, az alapjogvédelmet továbbra is az eddigi szinten kell teljesíteni – mondta Paczolay Péter, az Alkotmánybíróság elnöke szerdán a német szövetségi alkotmánybíróság elnökével tartott közös sajtótájékoztatón Gödöllőn.

Paczolay Péter arról beszélt, hogy a német alkotmánybíróság a válság hatására sem tért le a jogállamiság útjáról, hozzátéve, hogy az egész Európát foglalkoztató nehézségek megoldásának is a jogállami keretek megerősítése a szilárd alapja.

Andreas Voßkuhle, beszédében hangsúlyozta, Európa csak szilárd jogállami keretek között tud továbbfejlődni. A nagy kihívások ellenére sikerült elérni, hogy egységesebbé váljék az európai jog, és ez közös alapot jelent – fogalmazott a Németországi Szövetségi Alkotmánybíróság elnöke, aki a testület több tagjával kedden munkalátogatást tett a magyar Alkotmánybíróságon.

Paczolay Péter elnök ismertette az Alaptörvény és az új alkotmánybírósági törvény változásait, és hatásukat az Alkotmánybíróság hatásköreire és működési rendjére. Szólt az új típusú alkotmányjogi panaszról, az ezzel kapcsolatos befogadási eljárásról is. Megjegyezte, hogy mivel a befogadási eljárás új intézmény, kezdetben fontos viszonyítási pont volt a német alkotmánybíróság évtizedek alatt kikristályosodott gyakorlata. Az elnök beszélt még az Alkotmánybíróság hatásköreinek a költségvetési és adóügyekkel kapcsolatos korlátozásáról, amelyet az Alaptörvény is fenntartott.

A két testület tagjai szakmai megbeszélésükön különösen fontosnak tartották, hogy az európai és a nemzeti alapjogvédelmi mechanizmusok egymást erősítve és kiegészítve, egyre hatékonyabban építsék az emberi jogok kultúráját.

Andreas Voßkuhle elnök végül munkalátogatásra hívta Paczolay Péter elnököt és a magyar alkotmánybíróság tagjait Karlsruhéba, a Németországi Szövetségi Alkotmánybíróságra, hogy ott folytassák a megkezdett tanácskozást.

(MTI, Budapest, 2013. szeptember 25.)