EN

A járványügyi veszélyhelyzet és a járvány újabb hulláma miatt elrendelt korlátozó intézkedések hatálya alatt az Alkotmánybíróság testületei továbbra is online formában tartják üléseiket, a munkatársak pedig alapvetően otthoni munkavégzés keretében végzik a munkájukat.

Az Alkotmánybíróság továbbra is ellátja feladatait, és Sulyok Tamás, az Alkotmánybíróság elnöke az elmúlt napokban több intézkedést hozott, amelyek célja, hogy az Alkotmánybíróság működőképességét – tagjai és munkatársai egészségének megőrzése mellett – továbbra is fent lehessen tartani, a testületek ülésezhessenek és döntéseket hozhassanak. A megváltozott működésnek az indítványozókat érintő elemei a következők.

Megjelent az Alkotmánybíróság Határozatai 2021. évi 7. száma (2021. március 4.). A hivatalos lap a korábbi számokkal együtt letölthető pdf formátumban.

2021. március 1-én, életének 88 évében elhunyt Németh János, az Alkotmánybíróság volt elnöke.

2021. február 19-én, életének 79. évében elhunyt Bagi István, az Alkotmánybíróság volt tagja.

Elutasította az Alkotmánybíróság Göd Város Önkormányzatának a különleges gazdasági övezetre vonatkozó szabályozás alaptörvény-ellenességének megállapítására, valamint megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panaszát. A testület ugyanakkor alkotmányos követelményként előírta, hogy az Országgyűlésnek a helyi önkormányzatok kötelező feladat- és hatásköreinek ellátásához azokkal arányban álló költségvetési, illetve más vagyoni támogatást kell biztosítania.

Két olyan ügyben döntött az Alkotmánybíróság a legutóbbi ülésén, amelyekben a véleménynyilvánítás és a sajtószabadság határait, illetve ilyen tárgyú bírósági és kúriai ítéletek alkotmányosságát vizsgálta a testület. A legfőbb alapvetés mindkét ügyben az emberi méltóság Alaptörvényben is rögzített sérthetetlenségének szem előtt tartása volt.

A táblázatok éves bontásban tartalmazzák az alkotmányjogi panaszokra vonatkozó részletes ügyforgalmi adatokat is.