Nyári ítélkezési szünet az Alkotmánybíróságon

2022. június 24.

Az Alkotmánybíróság 2022. július 18-tól augusztus 26-ig ítélkezési szünetet tart.

Az ítélkezési szünet időtartama az Ügyrend 55. § (4) bekezdése alapján az Ügyrendben meghatározott határidőkbe nem számít bele. Nem érinti ugyanakkor az ítélkezési szünet az Abtv.-ben megállapított, így az alkotmányjogi panasz benyújtására nyitva álló határidőket.