EN

Az Alkotmánybíróság továbbra is ellátja feladatait, és Sulyok Tamás, az Alkotmánybíróság elnöke az elmúlt napokban több intézkedést hozott, amelyek célja, hogy az Alkotmánybíróság működőképességét – tagjai és munkatársai egészségének megőrzése mellett – továbbra is fent lehessen tartani, a testületek ülésezhessenek és döntéseket hozhassanak. A megváltozott működésnek az indítványozókat érintő elemei a következők.

Az Abtv. 26. § (1) bekezdése és a 27. §-a szerinti alkotmányjogi panaszt az elsőfokú bíróságnál kell előterjeszteni. Az elektronikus kapcsolattartás általános szabályai szerint tehát az elsőfokú bíróságon elektronikus úton is be lehet nyújtani az alkotmányjogi panaszokat. Közvetlenül az Alkotmánybírósághoz indítványt benyújtani az általános szabályoknak megfelelően továbbra is csak postán lehet.

Az alkotmányjogi panaszok esetében az Abtv. 30. § (1) bekezdésében foglalt 60 napos határidő elmulasztása esetén igazolási kérelemnek van helye, amit az Alkotmánybíróság a jelen helyzetben az Ügyrend 28. § (6) bekezdése alapján, illetve a gyakorlatban is méltányosan bírál majd el.

A főtitkári előkészítő eljárásban a hiánypótlást az Abtv. 55. § (3) bekezdésében megállapított 30 napos határidőn belül elektronikus úton is be lehet nyújtani a hianypotlas[kukac]mkab.hu email címen. A hiánypótlásból egyértelműen ki kell derülnie az indítványozó, illetve a jogi képviselő nevének és annak az ügynek az ügyszámának, amire a hiánypótlás vonatkozik. A hiánypótlás során PDF formátumot kell alkalmazni, és kérjük, mellőzzék a bíróságokon használt dosszie, es3 vagy asic formátumok használatát. Ha az ügyszámból és az indítványozó (jogi képviselő) nevéből egyértelműen kiderül, hogy a hiánypótlás melyik ügyre vonatkozik, elektronikus aláírásra sincs szükség. Az Alkotmánybíróság kétség esetén azt fogja vélelmezni, hogy a hiánypótlást a 30 napos határidőn belül nyújtották be, azonban a 30 napos határidő egyértelmű elmulasztása esetén igazolás benyújtásának továbbra sincs helye.

Az ügyfélkapun beérkező megkereséseket szintén elintézi az Alkotmánybíróság, de indítványt az ügyfélkapun keresztül továbbra sem lehet előterjeszteni.

Tekintettel arra, hogy a főtitkárság munkatársainak többségi otthoni munkavégzés keretében látja el feladatát, kérjük, hogy az ügyekkel és az eljárással kapcsolatosan ne telefonon, hanem az ügyfélkapun keresztül érdeklődjenek. Köszönjük a megértésüket.