EN

Az Alkotmánybíróság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, valamint az NKE Információs Társadalom Kutatóintézete konferenciát hirdet „A mesterséges intelligencia alkalmazásának hatása az alapjogokra” címmel, amelyre várja előadók jelentkezését.

Az információs technológia rohamos fejlődésével rendelkezésünkre álló digitális eszközök és megoldások egyre jelentősebb befolyással bírnak az emberi személyre és az egész társadalomra. A lassan mindent átszövő digitalizációval együtt járó hatalmas adatmennyiség hasznosítása, kiváltképp az erre épülő mesterséges intelligencia alkalmazása egyre több területen válik jellemzővé. Különösen érzékeny kérdéseket vetnek fel azok a mechanizmusok, amelyek során a személyes és társadalmi viszonyokat befolyásoló döntéseket az adatokat automatizáltan értékelő vagy öntanuló algoritmusok támogatásával hozzák meg, vagy amelyek során maguk az algoritmusok hoznak döntést. Ezek a megoldások számos társadalmi előnnyel járnak, ugyanakkor újfajta kockázatokat is rejtenek.

Az algoritmizált döntéshozatali mechanizmusok alapjogokra gyakorolt – akár pozitív, akár negatív – hatásával egyre több nemzetközi fórum és dokumentum foglalkozik. E hatásokkal kapcsolatos kérdések merülhetnek fel többek között a közigazgatásban, az egészségügyi, a pénzügyi vagy a munkaügyi szektorban, a szociális ellátórendszerben, a bűnüldözés terén vagy az online kommunikációban alkalmazott algoritmizált döntések kapcsán. Ezek olyan alapjogokat érinthetnek, mint az emberi méltósághoz, az egyenlő bánásmódhoz, a tisztességes eljáráshoz, a magánszférához, a személyes adatok védelméhez vagy a jogorvoslathoz való jog, valamint a szólásszabadság, a gyülekezési szabadság, vagy akár a választás szabadságának joga.

A konferencia célja, hogy összegyűjtse a témában meglévő hazai tapasztalatokat, kutatási eredményeket és tudományos álláspontokat. A konferencia szervezői elsősorban a jog- és az államtudomány köréből várnak előadásokat, de befogadnak szociológiai és politikatudományi prezentációkat is. A konferenciára előadással 2019. november 30-ig lehet jelentkezni az előadás témáját röviden (legfeljebb 400 szóban) kifejtő absztrakttal az itki@uni-nke.hu e-mail címen.

Időpont: 2020. február 27.

Helyszín: Nemzeti Közszolgálati Egyetem, 1083 Budapest, Ludovika tér 2.

További részletek az NKE Információs Társadalom Kutatóintézet honlapján >>