Tájékoztató a koronavírus-oltásokra vonatkozó jogszabályi rendelkezések elleni alkotmányjogi panaszokkal kapcsolatban (frissítve 04.11.)

2022. április 11.

Az elmúlt időszakban nagy számban fordultak az indítványozók az Alkotmánybírósághoz a védettségi és a természetes immunitás alapján kiállított, ellenanyaghoz kötött igazolvány kiállításának feltételeivel, és az azokhoz kapcsolódó jogosultságokkal, valamint a védőoltásokkal kapcsolatos alkotmányjogi panasz indítványokkal.

Az Alkotmánybíróság Ügyrendjének 30. § (5) bekezdése alapján több érintett által benyújtott, az Alaptörvényben biztosított azonos jog sérelmére és alkotmányos összefüggésre alapított, azonos tárgyú indítvány esetén az Alkotmánybíróság az ügy érdemi vizsgálatát az első befogadást követően elvégezheti. Az érdemi döntés következményei a többi azonos tárgyú, de még nem befogadott indítványra a döntés érdemétől függően megfelelően alkalmazandók.

Az Alkotmánybíróság az egyes ügyekben beérkező típusindítványokat az Ügyrend e rendelkezésének megfelelően kezeli. Ez azt jelenti, hogy a különböző típusindítványok közül csak az elsőként beérkezett panaszok indítványozói kapnak tájékoztatást arról, hogy az indítványt az Alkotmánybíróság nyilvántartásba vette, és az előadó alkotmánybíróhoz került. Tekintettel arra, hogy ezekben az ügyekben jogszabályi rendelkezések alkotmányosságát vizsgálja az Alkotmánybíróság, az ügyekben hozott döntések valamennyi érintettre vonatkozni fognak.

A koronavírus-oltások tárgykörében eddig 6 tárgykörben indult az elmúlt időben a fentiek szerinti eljárás. Ezek a következők:

A védettségi igazolványhoz előnyöket fűző szabályozással kapcsolatosan 2021. október 15-ig mintegy 823 indítvány érkezett az Alkotmánybírósághoz. Az Alkotmánybíróság az Ügyrendje alapján a hasonló vagy megegyező tartalmú típusindítványokat IV/1093/2021.  ügyszámon egyesítette. Ez az ügy lefedi az indítványozók által kifejtett valamennyi aggályt. Az Alkotmánybíróság tanácsa az egyesített alkotmányjogi panaszt befogadta, és megkezdte az érdemi vizsgálatot. Az Alkotmánybíróság 2021. október 19-én közzétett határozatában megállapította, hogy a támadott rendelkezések nem alaptörvény-ellenesek. Részletek >>

A COVID-19 elleni védőoltás egészségügyi dolgozók számára való kötelezővé tétele miatt – szintén különböző indítványminták alapján előkészített – alkotmányjogi panaszok az azonos szövegű típusindítványok alapján több csoportba sorolhatók. 2021. október 15-ig mintegy 250 indítvány érkezett az ügyben. Ezek közül a törvényi feltételeknek megfelelő típusindítványokat az Alkotmánybíróság Hivatala IV/3010/2021.   ügyszám alatt egyesítette, és az alkotmányjogi panaszt 2021. október 5-én befogadta. Az Alkotmánybíróság 2021. december 3-án közzétett határozatában megállapította, hogy a támadott rendelkezések nem alaptörvény-ellenesek.

A természetes immunitás alapján kiállított, ellenanyaghoz kötött igazolvány kiállításának feltételeivel összefüggésben – szintén indítványminták alapján – 2021. október 15-ig 40 alkotmányjogi panasz érkezett. Ezek közül egy esetben (ügyszám: IV/2171/2021.) zárult le a főtitkári előkészítő eljárás, és történt meg az ügy nyilvántartásba vétele és előadó alkotmánybíróra szignálása. Ez alapján megkezdődött az alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata. Az Alkotmánybíróság 2022. március 10-én közzétett végzésével a koronavírus elleni védettség igazolásáról szóló 60/2021. (II. 12.) Korm. rendelet 1–2. §-ai alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panaszt visszautasította.

A COVID-19 elleni védőoltás állami és önkormányzati intézményeknél foglalkoztatottak  számára való kötelezővé tétele miatt – többnyire indítványminták alapján – benyújtott alkotmányjogi panaszok több csoportba sorolhatók. Ezek közül a törvényi feltételeknek megfelelő indítványokat az Alkotmánybíróság Hivatala IV/4027/2021.  ügyszám alatt egyesítette, és az alkotmányjogi panaszt 2021. december 14-én befogadta. Ebben az ügyben 2022. március 10-ig több mint 570 indítvány érkezett. Az Alkotmánybíróság 2022. március 11-én közzétett döntésével a koronavírus elleni védőoltásnak az állami és önkormányzati intézményeknél foglalkoztatottak által történő kötelező igénybevételéről szóló 599/2021. (X. 28.) Korm. rendelet alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panaszokat elutasította.

A COVID-19 elleni védőoltás munkavállalók számára a munkáltató által történő kötelezővé tétele miatt – szintén indítványminták alapján benyújtott – alkotmányjogi panaszok esetében az elsőként előterjesztett, a kötelező oltásra vonatkozó munkáltatói előírással is ellátott alkotmányjogi panaszt az Alkotmánybíróság Hivatala IV/4110/2021.  ügyszámon nyilvántartásba vette. Ez alapján megkezdődött az alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata. A 2021. december 2-ig beérkezett 20 indítvány közül a törvényi feltételeknek megfelelő típusindítványokat az Alkotmánybíróság Hivatala a fenti ügyszám alatt egyesítette. Az Alkotmánybíróság 2022. február 18 -án közzétett végzésével  a munkahelyek koronavírus elleni védelméről szóló 598/2021. (X. 28.) Korm. rendelet alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panaszokat visszautasította.

A COVID-19 elleni védőoltás ügyészségi alkalmazottak számára való kötelezővé tétele miatt 2022. január 10-ig két panasz érkezett az Alkotmánybíróságra. Az ügyben a főtitkári előkészítő eljárás lezárult, az elsőként érkezett alkotmányjogi panaszt az Alkotmánybíróság Hivatala IV/4557/2021. ügyszámon nyilvántartásba vette, és előadó alkotmánybíróra szignálta. A panaszindítvány befogadását követően az Alkotmánybíróság eljárása során észlelte, hogy a Kormány mint veszélyhelyzeti jogalkotó a koronavírus-világjárvány elleni egyes védelmi intézkedések megszüntetéséről szóló 77/2022. (III. 4.) Korm. rendelet 8. § c) pontjában a koronavírus elleni védőoltásnak az ügyészségi alkalmazottak által történő kötelező igénybevételéről szóló 638/2021. (XI. 18.) Korm. rendeletet (Rendelet) 2022. március 7-i hatállyal hatályon kívül helyezte. Tekintettel arra, hogy a Rendelet vonatkozásában nincs folyamatban olyan, az indítványozókat érintő eljárás, amelyben az alkalmazandó lenne, az Alkotmánybíróság megállapította, hogy az indítvány elbírálására okot adó körülmény már nem áll fenn, ezért az eljárást – az Abtv. 59. §-a, illetve az Ügyrend 67. § (2) bekezdés e) pontja alapján – 2022. március 25-én közzétett végzésében megszüntette.

A járványügyi veszélyhelyzettel kapcsolatosan egyebekben indult, előadó alkotmánybíróra kiszignált alkotmánybírósági ügyek naprakész listája itt érhető el >>