EN

Az elmúlt időszakban nagy számban fordultak az indítványozók az Alkotmánybírósághoz a védettségi igazolványhoz fűződő jogosultságokkal, a természetes immunitás alapján kiállított, ellenanyaghoz kötött igazolvány kiállításának feltételeivel, valamint az egészségügyi dolgozók kötelező védőoltásával kapcsolatban, jellemzően indítványminta alapján, azonos szöveggel benyújtott alkotmányjogi panasz indítványokkal.

Az Alkotmánybíróság Ügyrendjének 30. § (5) bekezdése alapján több érintett által benyújtott, az Alaptörvényben biztosított azonos jog sérelmére és alkotmányos összefüggésre alapított, azonos tárgyú indítvány esetén az Alkotmánybíróság az ügy érdemi vizsgálatát az első befogadást követően elvégezheti. Az érdemi döntés következményei a többi azonos tárgyú, de még nem befogadott indítványra a döntés érdemétől függően megfelelően alkalmazandók.

Az Alkotmánybíróság az egyes ügyekben beérkező típusindítványokat az Ügyrend e rendelkezésének megfelelően kezeli. Ez azt jelenti, hogy a különböző típusindítványok közül csak az elsőként beérkezett panaszok indítványozói kapnak tájékoztatást arról, hogy az indítványt az Alkotmánybíróság nyilvántartásba vette, és az előadó alkotmánybíróhoz került. Tekintettel arra, hogy ezekben az ügyekben jogszabályi rendelkezések alkotmányosságát vizsgálja az Alkotmánybíróság, az ügyekben hozott döntések valamennyi érintettre vonatkozni fognak.

A koronavírus-oltások tárgykörében négy tárgykörben indult az elmúlt időben a fentiek szerinti eljárás. Ezek közül az egyik kettőben már megtörtént az ügyek kiszignálása az előadó alkotmánybíróra, a harmadik esetkörben pedig hamarosan lezárul a főtitkári előkészítő eljárás. A négy ügycsoport a következő.

A védettségi igazolványhoz előnyöket fűző szabályozással kapcsolatosan 2021. október 15-ig mintegy 823 indítvány érkezett az Alkotmánybírósághoz. Az Alkotmánybíróság az Ügyrendje alapján a hasonló vagy megegyező tartalmú típusindítványokat IV/1093/2021. ügyszámon egyesítette. Ez az ügy lefedi az indítványozók által kifejtett valamennyi aggályt. Az Alkotmánybíróság tanácsa az egyesített alkotmányjogi panaszt befogadta, és megkezdte az érdemi vizsgálatot. Az Alkotmánybíróság 2021. október 19-én közzétett határozatában megállapította, hogy a támadott rendelkezések nem alaptörvény-ellenesek. Részletek >>

A COVID-19 elleni védőoltás egészségügyi dolgozók számára való kötelezővé tétele miatt – szintén különböző indítványminták alapján előkészített – alkotmányjogi panaszok az azonos szövegű típusindítványok alapján több csoportba sorolhatók. 2021. október 15-ig mintegy 250 indítvány érkezett az ügyben. Ezek közül a törvényi feltételeknek megfelelő típusindítványokat az Alkotmánybíróság Hivatala IV/3010/2021. ügyszám alatt egyesítette, és az alkotmányjogi panaszt 2021. október 5-én befogadta. Az alkotmányjogi panaszok érdemi vizsgálata folyamatban van.

A természetes immunitás alapján kiállított, ellenanyaghoz kötött igazolvány kiállításának feltételeivel összefüggésben – szintén indítványminták alapján – 2021. október 15-ig 40 alkotmányjogi panasz érkezett. Ezek közül egy esetben (ügyszám: IV/2171/2021.) zárult le a főtitkári előkészítő eljárás, és történt meg az ügy nyilvántartásba vétele és előadó alkotmánybíróra szignálása. Ez alapján megkezdődött az alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata.

A COVID-19 elleni védőoltás állami és önkormányzati intézményeknél foglalkoztatottak  számára való kötelezővé tétele miatt – indítványminták alapján benyújtott – alkotmányjogi panaszok esetében az elsőként előterjesztett alkotmányjogi panaszt az Alkotmánybíróság Hivatala IV/4027/2021. ügyszámon nyilvántartásba vette. Ebben az ügyben 2021. november 16-ig 32 indítvány érkezett.