EN
 • 1III/02644/2022. számú AB ügy

  Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 3. § x) pontja, 69/B. § (1) bekezdés b) pont be) alpont "születési" szövegrésze és a 69/B. § (3) bekezdése elleni bírói kezdeményezés (név- és nemváltoztatás anyakönyvi bejegyzése)

 • 2III/02631/2022. számú AB ügy

  Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 271. § (1) bekezdés alkalmazási tilalmára irányuló bírói kezdeményezés (adómegállapítási jog elévülési ideje)

 • 3IV/02539/2022. számú AB ügy

  A Kúria Kfv.V.37.365/2022/10. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (adatvédelmi ügy, sajtószerv adatkezelése)

 • 4IV/02312/2022. számú AB ügy

  A bírósági végrehajtó állandó helyettes általi helyettesítésével és a végrehajtói szolgálat átadásával, átvételével összefüggő elszámolás, ügyvitel, valamint ügykezelés részletszabályairól szóló 38/2022. (IX. 30.) SZTFH rendelet egyes rendelkezései elleni alkotmányjogi panasz (bírósági végrehajtó állandó helyettese)

 • 5IV/02275/2022. számú AB ügy

  A Fővárosi Törvényszék 56.Pkf.632.131/2022/3. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (fogvatartási körülmények miatti kártalanítás, polgári ügy)

 • 6IV/02273/2022. számú AB ügy

  A Győri Törvényszék 1.K.701.316/2021/14. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (építésrendészeti eljárás megszüntetése)

 • 7IV/02169/2022. számú AB ügy

  A Kúria Pfv.V.20.675/2022/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (hibás teljesítés)

 • 8IV/02102/2022. számú AB ügy

  A Szolnoki Törvényszék 4.Pkf.20.469/2022/3. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (kapcsolattartás végrehajtása)

 • 9IV/02074/2022. számú AB ügy

  A Kaposvári Törvényszék 2.Bf.79/2022/10. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (fellebbezés elbírálása)

 • 10IV/02063/2022. számú AB ügy

  A Fővárosi Ítélőtábla 1.Bhar.55/2022/11. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (szexuális kényszerítés bűntette, kapcsolati erőszak, kiskorú veszélyeztetése)

 • 11IV/02050/2022. számú AB ügy

  A közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 134. § (3) bekezdése és a Kúria Kpkf.III.45.132/2022/4. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (közszolgálati jogvita; keresetindítási határidő)

 • 12IV/01807/2022. számú AB ügy

  A Kúria Kf.III.45.140/2021/5. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (közszolgálati jogviszony, elmaradt illetmény megfizetése)