EN
 • 1IV/00123/2022. számú AB ügy

  A koronavírus elleni védőoltásnak az állami és önkormányzati intézményeknél foglalkoztatottak által történő kötelező igénybevételéről szóló 599/2021. (X. 28.) Korm. rendelet 1. §-a és 2. §-a elleni alkotmányjogi panasz (állami és önkormányzati intézményeknél foglalkoztatottak kötelező védőoltása, XI. ügytípus)

 • 2IV/00038/2022. számú AB ügy

  A Kúria Kfv.II.37.301/2021/7. számú közbenső ítélete elleni alkotmányjogi panasz (bányatelek kisajátítása)

 • 3III/00002/2022. számú AB ügy

  A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 16. § a) pontja elleni bírói kezdeményezés (büntethetőség; gyermekkor)

 • 4IV/05067/2021. számú AB ügy

  A koronavírus elleni védőoltásnak az ügyészségi alkalmazottak által történő kötelező igénybevételéről szóló 638/2021. (XI. 18.) Korm. rendelet elleni alkotmányjogi panasz (ügyészségi alkalmazottak kötelező védőoltása)

 • 5IV/05058/2021. számú AB ügy

  A Kúria Pfv.IV.20.904/2021/5. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (közérdekű adatigénylés)

 • 6IV/05057/2021. számú AB ügy

  A Debreceni Törvényszék 11.K.701.386/2021/14. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (bontásra irányuló kötelezettség)

 • 7IV/05054/2021. számú AB ügy

  A fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről szóló 2012. évi CXXXIV. törvény 24/H. §-a elleni alkotmányjogi panasz (vállalkozás szabadsága; kompenzáció)

 • 8IV/05040/2021. számú AB ügy

  A Kúria 2/2021. számú polgári jogegységi határozata, valamint a Kúria Gfv.VI.30.464/2020/6. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (biztosítéki céllal alapított önálló zálogjog átruházása)

 • 9IV/04982/2021. számú AB ügy

  A Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf.5.022/2021/6. számú határozata elleni alkotmányjogi panasz (önkormányzati rendelet törvényességének vizsgálata)

 • 10IV/04979/2021. számú AB ügy

  A Kúria Mfv.II.10.083/2021/4. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (elmaradt vezetői pótlék és sérelemdíj megfizetése)

 • 11IV/04847/2021. számú AB ügy

  A Kúria Pfv.I.20.462/2021/3. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (végrehajtás megszüntetése)

 • 12IV/04386/2021. számú AB ügy

  A Fővárosi Törvényszék 29.Beüf.9347/2021/4. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (hamis vád, pótmagánvád)

 • 13IV/04153/2021. számú AB ügy

  Az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról szóló 523/2021. (IX. 6.) Korm. rendelet elleni alkotmányjogi panasz (nemzetgazdasági szempontból kiemelt ügy)

 • 14IV/04092/2021. számú AB ügy

  A Kúria Bfv.I.1336/2020/17. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (kizárt bíró eljárása; titkos információgyűjtés és adatszerzés)

 • 15IV/03717/2021. számú AB ügy

  A Kúria Kfv.IV.37.356/2021/3. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (köztestületi közigazgatási jogvita)

 • 16IV/03704/2021. számú AB ügy

  A Kúria Bfv.I.1131/2020/8. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (büntetőügy)

 • 17IV/03618/2021. számú AB ügy

  A Budapest Környéki Törvényszék 1.Bf.257/2021/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (pótmagánvádló; tájékoztatás tanácsülésről)

 • 18IV/03266/2021. számú AB ügy

  A Kúria Kfv.I.35.141/2021/7. számú ítélete (közigazgatási határozat felülvizsgálata; adóügy)

 • 19IV/03152/2021. számú AB ügy

  A Kúria Pfv.VI.21.104/2020/5. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (ingatlan birtokba adása)

 • 20IV/02959/2021. számú AB ügy

  A Kúria Kfv.I.35.169/2021/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (telekadó)

 • 21IV/02899/2021. számú AB ügy

  A Kúria Kfv.III.37.286/2021/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (közigazgatási határozat felülvizsgálata; személyi okmány igénylése)

 • 22IV/02418/2021. számú AB ügy

  A Kúria Kfv.II.37.472/2021/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (közigazgatási határozat felülvizsgálata; bányaszolgalmi jog)

 • 23IV/02245/2021. számú AB ügy

  A Kúria Kfv.VII.37.167/2021/3. számú végzése, valamint a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 118. § (1) bekezdés a) pontjának aa) és ab) alpontjai elleni alkotmányjogi panasz (társadalombiztosítási jogvita)