EN

 

Az Alkotmánybírósági Szemle a HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft. kiadványa, mely az Alkotmánybíróság és a HVG-ORAC Kiadó szakmai együttműködésében jelenik meg, évente két alkalommal.

Az Alkotmánybírósági Szemle szerkesztősége a lap kiadójával közösen a 2010-ben indult folyóirat tartalmának megújítására szánta el magát. A nyomtatott lapban ezentúl kizárólag szakmai cikkeket talál a tisztelt Olvasó, míg a folyóirathoz továbbra is szorosan kötődő, az Alkotmánybíróság határozatait és végzéseit szemléző döntvénytárat a Kiadó a lap honlapján>> elektronikus formában teszi hozzáférhetővé.

Meggyőződésünk, hogy az Alkotmánybírósági Szemle a megújult, profiltisztított formájában még célirányosabban és sokoldalúbban fogja szolgálni az Alkotmánybíróság tevékenységét figyelemmel követő tudományos és gyakorlati szakemberek érdeklődését. Míg a folyóirat nyomtatott része tudományos szaklapként az Alkotmánybíróság munkájához kötődő, illetve aktuális alkotmányjogi kérdéseket taglaló, magas színvonalú írásoknak kíván mérvadó fórumává válni, addig az elektronikus formátumú döntvénytár a megszokott minőségben, lényegre törő összefoglalókkal segíti a testület joggyakorlatát követni szándékozók munkáját.

Amiben nincs változás: a folyóirat a jövőben is évente kétszer jelenik meg, így a 2018. évi I. lapszámhoz kötődő döntvénytár az alkotmánybírók első féléves munkájának termését szemlézi.

A szerkesztőbizottság elnöke: Sulyok Tamás

A szerkesztőbizottság tagjai: Darák Péter, Harmathy Attila, Lenkovics Barnabás, Hörcherné Marosi Ildikó, Juhász Imre, Lenkovics Barnabás, Martonyi János, Paczolay Péter, Smuk Péter, Sonnevend Pál, Trócsányi László, Bodnár Eszter, Csink Lóránt, Gárdos-Orosz Fruzsina, Kirs Eszter, Kisné Fazekas Flóra, Pozsár-Szentmiklósy Zoltán, Török Bernát

Főszerkesztő: Deli Gergely

Szerkesztők: Németh Ágnes, Orbán Endre, Zakariás Kinga

Az elektronikus döntvénytár készítője: Juhász Dorina, Csekő-Lengyel Nóra Zsuzsanna, Németh Ágnes, Zakariás Kinga

Kapcsolattartási cím: abszemle@mkab.hu

A folyóirat honlapja: abszemle.hu

Az Alkotmánybíróság Szemle előfizethető a HVG-Orac Kiadó honlapján>>, az alábbi linkek alatt pedig a korábbi számok, illetve tartalomjegyzékeik tekinthetőek meg pdf formátumban.