A tanácsok összetétele és az egyesbírók

 

Az Alkotmánybíróság döntéseit teljes ülésen, öttagú tanácsban vagy egyesbíróként hozza. Az Ügyrend alapján lehetőség van továbbá háromtagú tanácsok felállítására is. A teljes ülés dönt a törvények alkotmányosságáról, és más, az Ügyrend által meghatározott kérdésekben.

Az öttagú tanácsok összetételét és a tanácsvezetők személyét az 1003/2023. (IX. 19.) AB Tü. határozatban állapította meg az Alkotmánybíróság teljes ülése. E szerint az 1. öttagú tanács tagjai Horváth Attila tanácsvezető, Juhász Imre, Juhász Miklós, Szabó Marcel  és Varga Réka alkotmánybírók. A 2. öttagú tanács tagjai Czine Ágnes tanácsvezető, Handó Tünde, Haszonicsné dr. Ádám Mária, Márki Zoltán és Schanda Balázs alkotmánybírók. A 3. öttagú tanács tagjai Hörcherné Marosi Ildikó tanácsvezető, Lomnici Zoltán, Patyi András, Salamon László és Szabó Marcel alkotmánybírók.

Az egyesbírók személyét az 1005/2023. (IX. 19.) AB Tü. határozatban állapította meg az Alkotmánybíróság. 2023. szeptember 19-től Handó Tünde, Juhász Miklós, Salamon László és Szabó Marcel alkotmánybírók látják el az egyesbírói feladatokat.