EN
  • Születési év: 1950

Az Országgyűlés 2007 márciusában választotta az Alkotmánybíróság tagjává, 2007. április 21. napjától. 2014. december 1-én az Alkotmánybíróság elnökévé választották 2015. február 25-i hatállyal. Alkotmánybírói és elnöki mandátuma 2016. április 21-én lejárt.

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán 1974-ben végzett, summa cum laude minősítéssel. Szakdolgozatát Sárándi Imre professzorhoz írta „A gazdasági verseny jogi kérdései” címmel. 1974 márciusától 2012 augusztusáig volt egyetemi oktató az ELTE ÁJK Polgári Jogi Tanszékén: 1976-ig tudományos ösztöndíjas gyakornok, 1982-ig tanársegéd, 1991-ig adjunktus, 1999-ig docens, 2000-től egyetemi tanár.

1995-től részt vett az ELTE-SZIF Oktatási Intézet és azon belül a Civilisztikai Tanszék megalapításában, a győri jogászképzés újraindításában. 2000-től 2015. július 26-ig a győri Széchenyi István Egyetem, Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar, Polgári- és Polgári Eljárásjogi Tanszék vezetője.

Mádl Ferenc köztársasági elnök jelöltjeként 2001. július 1-től 2007. április 20-ig az állampolgári jogok országgyűlési biztosa volt.

1992-ben szerzett kandidátusi fokozatot, disszertációjának témája és címe: „Tulajdonjogi rendszerváltozás”. 1999-ben habilitált, habilitációs előadásának témája „A tulajdon társadalmasítása és magánosítása” volt.

Írt egyetemi tankönyvet (Dologi jog) és jegyzetet (Polgári jogi alapok) önállóan és társszerzővel is: Magyar polgári jog. Általános tanok (Bíró Györggyel) és a Személyi jog vázlata (Székely Lászlóval).

Közel száz további publikáció szerzője. Gyűjteményes könyve „Ember és tulajdon” címmel 2013-ban jelent meg.

Szakterülete a polgári jog, kutatási területe a dologi jog, különösen a tulajdonjog és az emberi jogok.